Aluminis Talumat

Practicables

>
HOJA OCULTA PR70 C16
HOJA OCULTA PR70 C16

HOJA OCULTA PR70 C16

Aquest sistema de finestra practicable incrementa l’entrada de llum gràcies a la seva fulla oculta, disposa de certificat RC2 antirobatori ( opcional). Amb aquests sistemes el consum d’energia disminueix fins a un 55%, sistema de CANAL16, ens permet envidrar fulles amb un gruix de vidre de fins a 28mm, per a una altura màxima per fulla de 2400mm i una amplària màxima de 1300. Suportant un pes de fulla envidrada de fins a 100kg.
Es caracteritzen per poder ser de gir vertical, de gir horitzontal, oscil·lobatent o pivotants, d’aquesta manera podem adequar l’obertura de la finestra a les nostres necessitats específiques.
Sistema: renova PR RPT 70 HO canal 16
Secció de marc (mm): 70
Secció de fulla (mm): 38 fulla oculta
Trencament pont tèrmic (mm): 28/37
Gruix de la perfileria: 1.5-1,6mm

¡NOVETAT!
HOJA OCULTA NOVA PLUS 70 C16

HOJA OCULTA NOVA PLUS 70 C16

Sistema practicable de fulla oculta amb prestacions millorades i juntes incorporades, que fan la fabricació i muntatge molt més àgil. Amb aquest nou sistema es millora tant el consum d’energia com l’aïllament acústic respecte a models anteriors. Es caracteritzen per poder ser de gir vertical, de gir horitzontal, oscil·lobatent o pivotants, d’aquesta manera podem adequar l’obertura de la finestra a les nostres necessitats específiques.
Sistema renova PR RPT 70 HO canal 16
Secció de marc (mm) 70
Secció de fulla (mm) 76
Fulla oculta Màxim buit envidrar (mm) 38
Trencament pont tèrmic (mm) 28 / 37
Gruix de la perfileria 1.5 – 1.6 mm

PRACTICABLE PR70 C16
PRACTICABLE PR70 C16

PRACTICABLE PR70 C16

Sistema de finestra practicable que aconsegueix el màxim aïllament tèrmic i acústic, reduint el consum d’energia, amb juntes de EPDM per a una major facilitat de muntatge i un increment en l’estanquitat, amb gran varietat d’accessoris, RPT millorada amb poliamida de 34mm, ens permet envidrar fulles amb un gruix de vidre de fins a 55mm, sistema de fulla VISTA amb secció VISIBLE. Sistema de CANAL 16 , gran ventall d’accessoris de qualitat i acabat. Per a una altura màxima per fulla de 2600mm i una amplària màxima de 1300. Suportant un pes de fulla envidrada de fins a 150kg.
Es caracteritzen per poder ser de gir vertical, de gir horitzontal, oscil·lobatent o pivotants, d’aquesta manera podem adequar l’obertura de la finestra a les nostres necessitats específiques.
Sistema: renova PR RPT 70 C16
Secció de marc (mm): 70
Secció de fulla (mm): 78
Trencament pont tèrmic (mm): 34

MAX LIGHT
maxlight

MAX LIGHT

Sistema de caràcter avantguardista en diverses estètiques a triar depenent de les necessitats, les finestres MAXLIGHT ofereixen gran varietat d’obertures . trobarà aquest sistema de perfils en una àmplia varietat d’estils per a poder adaptar el seu projecte. La seva forma especifica, que s’assembla als perfils d’acer li dona un caràcter industrial i modern.
Marc ocult, incidència màxima de llum, eficiència energètica, amb un aïllament acústic fins a 47.2 db(-2:6;3).
Estanquitat E1650( EN12208)
Hermeticidad E1650( EN12207)
Resistència al vent C5 (EN 12210)
Resistència al foc EW30 – EW60- EI30
Resistència al robatori RC2 segons norma EN1627

OPEN LIGHT PLEGABLE​
plegable

OPEN LIGHT PLEGABLE

Sistema plegable de gran elegància i magnifico rendiment, proporciona el màxim espai lliure quan està obert i garanteix la màxima entrada de llum gràcies a la seva perfileria estreta quan aquesta tancat. El sistema Open Light és la solució perfecta per a obrir espais de manera fàcil, pràctica i fiable per a garantir la màxima obertura exterior.
Trencament de pont tèrmic per a un millor aïllament
Secció de marc (mm) : 75
Secció de fulla (mm): 75
Màxim buit envidrar (mm): 50

RENOVA PR RPT 75 CANAL 16 PASSIVHAUS
passivhaus

RENOVA PR RPT 75 CANAL 16 PASSIVHAUS

Sistema practicable per a la més alta eficiència energètica del mercat, RPT millorada amb poliamida de 39 mm , permet envidrar vidres amb un gruix de fins a 60mm, amb certificat d’eficiència energètica , una permeabilitat a l’aire de CLASE4, Estanquitat a l’aigua de CLASSE E1050 i una resistència a la càrrega del vent de CLASSE C5. L’eficiència energètica es pot definir com la reducció del consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre confort i protegint el medi ambient. Es caracteritzen per poder ser de gir vertical, de gir horitzontal, oscil·lobatent o pivotants, d’aquesta manera podem adequar l’obertura de la finestra a les nostres necessitats específiques.
Gruix de vidre: fins a 60mm
Secció de marc (mm): 75
Secció de fulla (mm): 83
Secció visible (mm): 96

Desplaça cap amunt

Demana el teu Pressupost